نویسنده = جلال جواهری پور
تعداد مقالات: 1
1. پلاسکو را فراموش نکنیم

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 14-17

جلال جواهری پور