کلیدواژه‌ها = حادثه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مهم‌ترین دلایل پرتوگیری‌های غیرعادی در پرتونگاری صنعتی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 43-46

فریدون میانجی؛ سید مهدی حسینی پویا؛ محمدرضا دشتی پور؛ سمانه برادران