کلیدواژه‌ها = پرتونگاری صنعتی
تعداد مقالات: 4
2. ارزیابی خوردگی در لوله‌های انتقال آمونیاک توسط پرتونگاری دیجیتال و موجک مختلط

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 32-37

امیر موافقی؛ نورالدین محمدزاده؛ عفت یاحقی؛ جهانگیر نکویی؛ پیمان رستمی؛ غلامرضا مرادی


3. شبیه ساز محاسبات پرتونگاری صنعتی برای چشمه های گاما

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 55-60

بهروز رکرک؛ احمد پیرجمالی؛ نورالدین محمدزاده؛ امیر موافقی


4. بررسی مهم‌ترین دلایل پرتوگیری‌های غیرعادی در پرتونگاری صنعتی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 43-46

فریدون میانجی؛ سید مهدی حسینی پویا؛ محمدرضا دشتی پور؛ سمانه برادران