کلیدواژه‌ها = سایش
تعیین غیرمخرب میزان سایش عمودی و جانبی در سطح خطوط ریلی

دوره 2، شماره 9، اسفند 1400، صفحه 88-97

10.30494/jndt.2022.338794.1090

ایمان احدی اخلاقی؛ حسین نوروزی صحرائی؛ فرزاد اخلاقی مدیری؛ سعید کهربائی


مدل‌سازی اجزای محدود انتشار امواج لمب در یک ورق با ضخامت متغیر

دوره 2، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 2-11

10.30494/jndt.2020.240835.1041

امین یاقوتیان؛ نسیم محمدی؛ علی ولی پور