تعداد مقالات: 88

1. نسخه کامل شماره دوم، دوره دوم

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-66


2. نسخه کامل شماره اول دوره اول

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-67


3. نسخه کامل شماره یکم، دوره دوم

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-65


4. نسخه کامل دوره دوم، شماره سوم

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-76


5. حرارت‌نگاری با تحریک تابشی در ارزیابی غیرمخرب پوسته های کامپوزیتی و فلزی

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1398، صفحه 3-13

10.30494/jndt.2020.217113.1034

امیررضا اردبیلی؛ محمدرضا فراهانی؛ سعید اصغری


6. جلد و شناسنامه علمی نشریه

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1398


7. جلد و فهرست مقالات

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1399

10.30494/jndt.2020.118581


8. مدل‌سازی اجزای محدود انتشار امواج لمب در یک ورق با ضخامت متغیر

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1399، صفحه 2-11

10.30494/jndt.2020.240835.1041

امین یاقوتیان؛ نسیم محمدی؛ علی ولی پور


9. بررسی روش تداخل‌سنجی برشی در تشخیص عیوب در مواد مختلف

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1397، صفحه 8-22

10.30494/jndt.2019.85331

فرزاد بناکار؛ داوود اکبری


13. ارزیابی فراصوتی با استفاده از مدهای مرتبه بالای امواج لمب

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1399، صفحه 12-19

10.30494/jndt.2020.243080.1042

سینا سوداگر؛ محمد جواد رنجبر


14. پیاده‌سازی سیستم تصویربرداری فراصوتی با استفاده از آرایه‌های فازی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1397، صفحه 23-31

10.30494/jndt.2019.85333

وحید حمیتی واقف؛ مهدی بکرانی


16. نظام‎های اثبات صلاحیت کارکنان آزمون‎های غیرمخرب

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 3-6

مهرداد کهتری


18. مروری بر روشهای بازرسی خطوط لوله

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1398، صفحه 9-20

10.30494/jndt.2019.95380

تورج عزیززاده؛ محمد ریاحی


21. فراصوت تشخیصی، روشی غیرمخرب در کیفیت سنجی محصولات کشاورزی-غذایی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1397، صفحه 32-41

10.30494/jndt.2019.85334

محمدرضا زارع زاده؛ محمد ابونجمی


22. بهبود کیفیت تصاویر بدست آمده از بازرسی نشتی شار مغناطیسی کابل‌ها با بهره‌گیری از تحلیل موجک

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1398، صفحه 38-43

10.30494/jndt.2020.205893.1025

امیر رفاهی اسکوئی؛ حسین حیدری کلهرودی؛ محسن صدری


24. چرا استاندارد مرکزی IRCCP

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 10-13

میرمجید قائمی