تعداد مقالات: 53
1. نسخه کامل شماره چهارم، دوره دوم

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1398، صفحه 0-60


2. نسخه کامل شماره دوم، دوره دوم

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-66


3. نسخه کامل شماره اول دوره اول

دوره 1، شماره 0، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-67


4. نسخه کامل شماره یکم، دوره دوم

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-65


5. نسخه کامل دوره دوم، شماره سوم

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-76


6. حرارت‌نگاری با تحریک تابشی در ارزیابی غیرمخرب پوسته های کامپوزیتی و فلزی

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1398، صفحه 3-13

10.30494/jndt.2020.217113.1034

امیررضا اردبیلی؛ محمدرضا فراهانی؛ سعید اصغری


7. بررسی روش تداخل‌سنجی برشی در تشخیص عیوب در مواد مختلف

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1397، صفحه 8-22

10.30494/jndt.2019.85331

فرزاد بناکار؛ داوود اکبری


11. پیاده‌سازی سیستم تصویربرداری فراصوتی با استفاده از آرایه‌های فازی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1397، صفحه 23-31

10.30494/jndt.2019.85333

وحید حمیتی واقف؛ مهدی بکرانی


13. نظام‎های اثبات صلاحیت کارکنان آزمون‎های غیرمخرب

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 3-6

مهرداد کهتری


15. مروری بر روشهای بازرسی خطوط لوله

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1398، صفحه 9-20

10.30494/jndt.2019.95380

تورج عزیززاده؛ محمد ریاحی


17. فراصوت تشخیصی، روشی غیرمخرب در کیفیت سنجی محصولات کشاورزی-غذایی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1397، صفحه 32-41

10.30494/jndt.2019.85334

محمدرضا زارع زاده؛ محمد ابونجمی


18. بهبود کیفیت تصاویر بدست آمده از بازرسی نشتی شار مغناطیسی کابل‌ها با بهره‌گیری از تحلیل موجک

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1398، صفحه 38-43

10.30494/jndt.2020.205893.1025

امیر رفاهی اسکوئی؛ حسین حیدری کلهرودی؛ محسن صدری


20. چرا استاندارد مرکزی IRCCP

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 10-13

میرمجید قائمی


23. تکنولوژی نوین آزمون غیرمخرب با استفاده از امواج تراهرتز

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1397، صفحه 42-49

10.30494/jndt.2019.85335

فرزاد مرادیان نژاد؛ حمیدرضا زنگنه؛ امید پناهی؛ محسن گلزار شهری؛ سید محمدعلی مرتضوی؛ علی سوری