طراحی و ساخت سنسور مغناطیسی جهت شناسایی عیوب داخلی بر اساس آشفتگی میدان مغناطیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

لویزان- خیابان شعبانلو- دانشگاه شهید رجائی. دانشکده مکانیک دفتر دانشکده

10.30494/jndt.2021.266446.1050

چکیده

مقاله حاضر با بهره‌گیری از آشفتگی میدان مغناطیسی که بر پایه پاسخ مغناطیسی دریافت شده از یک مساحت کوچکی از دیواره استوار است، به عنوان راهکاری برای اندازه‌گیری عیوب داخلی لوله‌ها ارائه شده است. در این روش نیازی به اشباع مغناطیسی دیواره نبوده و ضخامت دیواره تاثیری بر کارایی آن ندارد. برای ساخت گیرنده حساس به آشفتگی میدان مغناطیسی، از آهنربای دائمی به همراه سنسور‌های اثر هال استفاده شده است. از آنجاییکه چیدمان سنسور یعنی قرار‌گیری سنسور نسبت به آهنربا از اهمیت بالایی برخوردار است لذا با استفاده از روش اجزا محدود شبیه‌سازی آن انجام شد و با تحلیل نتایج نرم‌افزاری بهترین حالت قرارگیری سنسور ارائه گردید. از آنجاییکه در دیواره لوله‌ها کاهش ضخامت دیواره مطرح است لذا در شبیه‌سازی‌ها برای عمق‌های مختلف از عیب، مقادیر پاسخ مغناطیسی دریافت شده ثبت، و به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری مقدار کاهش ضخامت یا عمق عیب، بکار برده شد. همچنین یک سامانه تست تجربی برای مقایسه نتایج حاصل از مدل‌سازی تئوری ساخته شد و نتایج آن با نتایج مدل ارائه شده مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که روش ارائه شده به عنوان ابزاری موثر برای شناسایی عیوب داخلی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design and Construction of Magnetic Sensor Set to Detect Internal Defects Based on Magnetic Field Perturbation

نویسنده [English]

  • Amir Refahi Oskouei
لویزان- خیابان شعبانلو- دانشگاه شهید رجائی. دانشکده مکانیک دفتر دانشکده
چکیده [English]

This paper introduces a magnetic field perturbation based on the magnetic response received from a small area of the wall as a solution to measure the internal defects of the pipes. In this method, there is no need for magnetic saturation of the wall, and wall thickness does not affect its performance. To build a magnetic field perturbation receiver, a permanent magnet with Hall Effect sensor was used. Since the arrangement of the sensor, ie. the position of the sensor relative to the magnet is of great importance, so it was simulated using the finite element method and the best position of the sensor was presented by analyzing the software results. Since the wall thickness is reduced, so in the simulations for different depths of the defect, the values of the received magnetic response were recorded and used as a measure to evaluate the amount of thickness reduction or defect depth. Also, an experimental test system was developed to compare the results of theoretical modeling and its results were compared with the results of the proposed model. The results show that the proposed method can be used as an effective tool to identify internal defects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnetic Field Perturbation
  • Corrosion Defect
  • Internal Wall of Tube
  • Sensor Design