معرفی تکنیک تعیین ضرایب ثابت الاستیک قطعات تولید افزایشی اینکونل ۶۲۵ بوسیله آزمون فراصوت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

2 کارشناس ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران

10.30494/jndt.2021.272011.1051

چکیده

چکیده
طبیعت فرآیندهای تولید تجمعی حاکی از وجود خواص تابع جهت در ریز ساختار مواد می باشد. این درجه ناهمسانگرد کاملا وابسته به پارامترهای فرآیند و همچنین راه اندازی اولیه ماشین است. بنابراین، خواص این نوع مواد درهرکدام از جهتها باید شناخته شده باشند. متدهای متنوعی از قبیل مخرب و غیر مخرب برای تعیین خواص مکانیکی مواد وجود دارند. بکارگیری متد اولتراسونیک برای تعیین ضریب ثابت الاستیک برای سنگ، چوب، مواد مرکب، و فلزات کارشده بیانگر قابلیت بالا، اعتبار سنجی فابل قبول و قابلیت تکرار آن است. در این مقاله، 9 ضریب ثابت الاستیک برای قطعات تولید شده تجمیعی بوسیله سینرینگ لیزری مستقیم فلزات مشخص شده است که از محاسبه سرعت موجهای طولی و برشی بوسیله اندازه گیری تماسی برای پارامترهای مختلف تولید بدست آمده است. در این پژوهش، همچنین مقایسه بین خواص مکانیکی قطعات حین تولید در سه جهت اصلی محوری علاوه بر محاسبه سرعت درهرجهت انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of Elastic Constants of Additive Manufactured Inconel-625 parts by means of Ultrasonic Technique

نویسندگان [English]

  • mohammad Riahi 1
  • hamidreza Javidrad 2
1 Professor, School of Mechanical Engineering, IUST
2 M.Sc. Graduate student-IUST
چکیده [English]

Abstract
Nature of additive manufacturing processes dictate direction-related properties to the final parts and this degree of anisotropy is highly dependenton the process parameters and machine setup, Consequently, the formed properties in such materials should be known in any direction and in any aspect related to the origins assumed initially. There are several methods including destructive and non-destructive techniques for specifying mechanical properties in parts. Using ultrasonic testing, as a nondestructive method, in order to determine elastic constants for rocks, woods, composite and wrought materials, represent its reliability and validity, as well as its repeatability and non-destructivity through years. In this paper, 9 independent elastic constant for orthotropic additively manufactured direct metal laser sintering (DMLS) parts are determined from longitudinal and transverse ultrasound velocities via contact ultrasonic testing for different manufacturing process parameters. This work also carried out comparisons between mechanical properties of as-built parts in three principle directions, as well as ultrasound wave velocities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Additive Manufacturing
  • direct metal laser sintering
  • Elastic Constants
  • Ultrasonic testing
  • Inconel-625