بهبود نتایج آزمون غیرمخرب دمانگاری برای تشخیص عیوب دایروی در فلزات پوشش دهی شده به کمک روش تحلیل مولفه اصلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران ایران

2 دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران_

3 _Associate Professor, University of Tehran

چکیده

پوشش دهی فلزات به عنوان تکنیکی برای افزایش مقاومت به خوردگی قطعات صنعتی، امری بسیار کاربردی و متداول در صنایع مختلف بویژه صنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی و صنعت دریایی می باشد. تشخیص خوردگی در فلزات پوشش‎دهی شده یکی از چالش‎های اساسی در زمینه آزمون‎های غیرمخرب است. در این پژوهش 20 عدد سوراخ کف تخت (FBH) با قطرهای 10، 8، 6، 4 و 2 میلی‎متر و ضخامت فلز باقیمانده بین 5/0 تا 2 میلی‎متر بر روی قطعه فولادی St37 با پوشش پلیمری اپوکسی به‎منظور شبیه‎سازی عیب خوردگی ایجاد شد. از آزمون دمانگاری تحریک پله‎ای (SHT) برای تشخیص عیب خوردگی استفاده شد. فیلتر میانه و فیلتر میانگین بر روی تصاویر دمانگاری برای کاهش نویز و هموارسازی تصاویر اعمال شدند. روش تحلیل مولفه اصلی (PCA) برای پردازش سیگنال‎های دمانگاری و بهبود قابلیت تشخیص عیوب بر روی داده‎های دمانگاری اعمال شد. نتایج نشان داد که پس از اعمال روش‎‎های پردازش سیگنال، تعداد عیوب قابل تشخیص از 12 سوراخ به 14 سوراخ افزایش یافت. همچنین نسبت سیگنال به نویز (SNR) بیش از 4 برابر افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving the nondestructive thermography inspection results for detection of circular defects in coated metals using principal component analysis

نویسنده [English]

  • Keyhan Nategh 1
1 MSc Student, School of Mechanical Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Coating metals as a technique to increase the corrosion resistance of industrial parts is very practical and common in various industries, especially oil and gas, petrochemical and marine industries. Corrosion characterization in coated metals is a major challenge in the field of Non-destructive testing (NDT). In this work, 20 flat bottom holes (FBH) with diameters of 10, 8, 6, 4, 2 mm were drilled to distances from the test piece surface ranging between 0.5 and 2 mm on the St37 steel plate with epoxy coating simulate corrosion defect. Step heating thermography (SHT) has been applied to evaluate corrosion defects. Median filter and Gaussian low-pass filter are used for noise reduction and smoothing the thermal images. Principal component analysis (PCA) has been applied to raw thermal images to process thermographic signals and improve the defect detection capability. Results showed that after applying signal processing methods, the number of the detected defects increased from 12 to 14 holes. Also the signal-to-noise ratio (SNR) has more than quadrupled.

کلیدواژه‌ها [English]

  • non-destructive testing
  • Thermography
  • Coated metals
  • PCT
  • NDT