نمایه نویسندگان

ا

  • ابونجمی، محمد آزمون‎های غیرمخرب و کاربرد آن در صنایع غذایی و کشاورزی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 41-44]

س

  • سوداگر، سینا بازرسی جوشهای سربه‎سر در لوله‎های انتقال نفت با استفاده از آزمون آرایه فازی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 8-12]

ق

  • قائمی، میرمجید نکاتی در مورد استفاده از نور ماوراء بنفش (UV) در آزمون‎های غیرمخرب (NDT) [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 18-21]
  • قائمی، میرمجید بحران در صنعت خودروسازی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 50-57]