نویسنده = امیر موافقی
افزایش تباین تصاویر پرتونگاری در آزمون غیر مخرب پره‌های توربین با پرتوهای ایکس و نوترون

دوره 3، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 39-48

10.30494/JNDT.2023.398668.1119

امیر موافقی؛ بهروز رکرک؛ عفت یاحقی؛ نفیسه عراقیان؛ زینب نقش نژاد


بکارگیری تبدیلات فوریه برای عیب‌یابی تصاویر جوش با پرتونگاری صنعتی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 13-22

10.30494/JNDT.2022.367717.1105

امیر موافقی؛ عفت یاحقی؛ عسکر یارمحمدی؛ سید محمد حسین قافله باشی


بررسی ساختار داخلی دو سلاح دستی میراث فرهنگی با بازرسی پرتونگاری

دوره 2، شماره 9، اسفند 1400، صفحه 63-68

10.30494/jndt.2022.324751.1079

عفت یاحقی؛ امیر موافقی؛ خوزه آنتونی مادرید گارسیا


پیاده‎ سازی مقطع‌نگاری رایانه‌ای نوترونی (nCT) با روش بازسازی تصاویر FBP در راکتور تحقیقاتی تهران

دوره 2، شماره 9، اسفند 1400، صفحه 129-139

10.30494/jndt.2022.325200.1080

نفیسه عراقیان؛ امیر موافقی؛ بهروز رکرک؛ مجتبی فرض مهدی؛ محمدحسین منصوری؛ زینب نقش نژاد


ارزیابی خوردگی در لوله‌های انتقال آمونیاک توسط پرتونگاری دیجیتال و موجک مختلط

دوره 2، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 32-37

امیر موافقی؛ نورالدین محمدزاده؛ عفت یاحقی؛ جهانگیر نکویی؛ پیمان رستمی؛ غلامرضا مرادی


شبیه ساز محاسبات پرتونگاری صنعتی برای چشمه های گاما

دوره 2، شماره 1، تیر 1396، صفحه 55-60

بهروز رکرک؛ احمد پیرجمالی؛ نورالدین محمدزاده؛ امیر موافقی