نویسنده = سید حسن نبوی
تعیین عیوب زیر سطحی روی قطعات فلزی در آزمون‌های غیرمخرب با روش برش‌نگاری لیزری به کمک بارگذاری حرارتی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 19-25

علی چهرقانی؛ عاطفه فتوت اسکندری؛ مهدی حلاجان؛ محمدجواد ترکمنی؛ سید حسن نبوی