نویسنده = سمانه برادران
عیب یابی به روش فراصوتی بر روی لبه در آزمون خودکار با روش امتداد قطعه

دوره 2، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 38-41

فریدون میانجی؛ اسد باباخانی؛ عبداله دادخواه؛ سمانه برادران


بررسی مهم‌ترین دلایل پرتوگیری‌های غیرعادی در پرتونگاری صنعتی

دوره 2، شماره 1، تیر 1396، صفحه 43-46

فریدون میانجی؛ سید مهدی حسینی پویا؛ محمدرضا دشتی پور؛ سمانه برادران