نویسنده = پوریا مشکی زاده
به‌کارگیری روش‌های پردازش تصاویر حرارتی به‌منظور بهبود شناسایی عیوب قطعات تولیدشده به روش ساخت افزایشی

دوره 2، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 36-45

10.30494/jndt.2020.243128.1043

پوریا مشکی زاده؛ محمدرضا فراهانی؛ مجتبی رضایی حاجیده؛ محمد حیدری رارانی