نویسنده = سید جمال حسینی پور
ارزیابی غیرمخرب لوله‌های ریفرمر در واحد احیا مستقیم آهن به روش آزمون جریان گردابی

دوره 2، شماره 7، اسفند 1399، صفحه 33-43

10.30494/jndt.2021.277416.1065

کریم یوسف پور شیرسوار؛ مجید عباسی؛ سید جمال حسینی پور