کلیدواژه‌ها = پردازش تصویر
افزایش تباین تصاویر پرتونگاری در آزمون غیر مخرب پره‌های توربین با پرتوهای ایکس و نوترون

دوره 3، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 39-48

10.30494/JNDT.2023.398668.1119

امیر موافقی؛ بهروز رکرک؛ عفت یاحقی؛ نفیسه عراقیان؛ زینب نقش نژاد


بررسی ساختار داخلی دو سلاح دستی میراث فرهنگی با بازرسی پرتونگاری

دوره 2، شماره 9، اسفند 1400، صفحه 63-68

10.30494/jndt.2022.324751.1079

عفت یاحقی؛ امیر موافقی؛ خوزه آنتونی مادرید گارسیا


تعیین غیرمخرب میزان سایش عمودی و جانبی در سطح خطوط ریلی

دوره 2، شماره 9، اسفند 1400، صفحه 88-97

10.30494/jndt.2022.338794.1090

ایمان احدی اخلاقی؛ حسین نوروزی صحرائی؛ فرزاد اخلاقی مدیری؛ سعید کهربائی


مقایسه‌ی آزمون‌ پرتونگاری و بازرسی با پرتوهای فرابنفش در شناسایی طرح‌های نهان و آسیب‌های تابلوهای نفیس

دوره 2، شماره 7، اسفند 1399، صفحه 79-87

10.30494/jndt.2021.275716.1054

سیده مریم قیاسی لیمنجوبی؛ عفت یاحقی؛ خوزه آنتونیو مادرید گارسیا