کلیدواژه‌ها = عیوب زیر سطحی
بررسی قابلیت روش برهم‌نگاری لیزری به منظور بازرسی غیر مخرب

دوره 2، شماره 7، اسفند 1399، صفحه 121-127

10.30494/jndt.2021.277424.1066

حمیدرضا آسمانی؛ عبدالرحمان حقیقی؛ هادی رزقی ملکی؛ ناصر سلطانی


تعیین عیوب زیر سطحی روی قطعات فلزی در آزمون‌های غیرمخرب با روش برش‌نگاری لیزری به کمک بارگذاری حرارتی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 19-25

علی چهرقانی؛ عاطفه فتوت اسکندری؛ مهدی حلاجان؛ محمدجواد ترکمنی؛ سید حسن نبوی