کلیدواژه‌ها = آزمونهای ‌‌غیرمخرب
تعداد مقالات: 1
1. تخمین شکل و ابعاد ترک های سطحی ساختارهای فلزی در روش آزمون جریان گردابی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 42-48

تیمور حیدری؛ سید حسین (حسام الدین) صادقی