کلیدواژه‌ها = آزمون غیرمخرب
بررسی پارامتر زاویه دوران آشکارسازها بر پاسخ سامانه کارگو اسکنر کامیونی با استفاده از کد MCNPX

دوره 3، شماره 3، شهریور 1402، صفحه 56-69

10.30494/jndt.2024.422994.1132

مجتبی عسکری؛ امیرمحمد بیگ زاده؛ احسان علی بیگی؛ حجت اله ماهانی؛ علی طاهری؛ پژمان شیرمردی


پیاده‎ سازی مقطع‌نگاری رایانه‌ای نوترونی (nCT) با روش بازسازی تصاویر FBP در راکتور تحقیقاتی تهران

دوره 2، شماره 9، اسفند 1400، صفحه 129-139

10.30494/jndt.2022.325200.1080

نفیسه عراقیان؛ امیر موافقی؛ بهروز رکرک؛ مجتبی فرض مهدی؛ محمدحسین منصوری؛ زینب نقش نژاد


حرارت‌نگاری با تحریک تابشی در ارزیابی غیرمخرب پوسته های کامپوزیتی و فلزی

دوره 2، شماره 5، اسفند 1398، صفحه 3-13

10.30494/jndt.2020.217113.1034

امیررضا اردبیلی؛ محمدرضا فراهانی؛ سعید اصغری


به کارگیری حرارت‌نگاری مدوله شده جهت شناسایی عیوب در ورق های پلیمری

دوره 2، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 38-45

10.30494/jndt.2019.95383

رضا خشکباری؛ محمدرضا فراهانی؛ مجید صفرآبادی؛ سعید اصغری