کلیدواژه‌ها = درونیابی تصویر
تکنولوژی نوین آزمون غیرمخرب با استفاده از امواج تراهرتز

دوره 2، شماره 3، اسفند 1397، صفحه 42-49

10.30494/jndt.2019.85335

فرزاد مرادیان نژاد؛ حمیدرضا زنگنه؛ امید پناهی؛ محسن گلزار شهری؛ سید محمدعلی مرتضوی؛ علی سوری