کلیدواژه‌ها = روش بازرسی دوربینی
مروری بر روشهای بازرسی خطوط لوله

دوره 2، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 9-20

10.30494/jndt.2019.95380

تورج عزیززاده؛ محمد ریاحی