کلیدواژه‌ها = بازرسی غیر مخرب
تعداد مقالات: 2
1. بررسی قابلیت روش برهم‌نگاری لیزری به منظور بازرسی غیر مخرب

دوره 2، شماره 7، پاییز و زمستان 1399، صفحه 121-127

10.30494/jndt.2021.277424.1066

حمیدرضا آسمانی؛ عبدالرحمان حقیقی؛ هادی رزقی ملکی؛ ناصر سلطانی


2. ارزیابی غیرمخرب کانال‌های خنک‌کاری پره توربین گاز با استفاده از روش دمانگاری فروسرخ

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1399، صفحه 46-52

10.30494/jndt.2020.243937.1044

علی محمدی کلاگر؛ محمد چراغزاده؛ داوود اکبری؛ محمدرضا فراهانی