موضوعات = روش‌ها و تکنیک‎ها
افزایش تباین تصاویر پرتونگاری در آزمون غیر مخرب پره‌های توربین با پرتوهای ایکس و نوترون

دوره 3، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 39-48

10.30494/JNDT.2023.398668.1119

امیر موافقی؛ بهروز رکرک؛ عفت یاحقی؛ نفیسه عراقیان؛ زینب نقش نژاد


بررسی روش‌های بازرسی درون خطی خطوط لوله

دوره 3، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 84-92

10.30494/JNDT.2023.386037.1110

هادی ابراهیم فتح آبادی؛ محمد قربانی


ارزیابی غیرمخرب لوله‌های ریفرمر در واحد احیا مستقیم آهن به روش آزمون جریان گردابی

دوره 2، شماره 7، اسفند 1399، صفحه 33-43

10.30494/jndt.2021.277416.1065

کریم یوسف پور شیرسوار؛ مجید عباسی؛ سید جمال حسینی پور


ارزیابی آسیب الکترودهای تخلیه تابان به روش طیف‌سنجی طول‌ عمر نابودی پوزیترون

دوره 2، شماره 7، اسفند 1399، صفحه 96-103

10.30494/jndt.2021.276910.1060

مهدیه بختیاری رمضانی؛ عفت یاحقی؛ علی بیگانه؛ سیده مریم نوری دوگاهی


بررسی قابلیت روش برهم‌نگاری لیزری به منظور بازرسی غیر مخرب

دوره 2، شماره 7، اسفند 1399، صفحه 121-127

10.30494/jndt.2021.277424.1066

حمیدرضا آسمانی؛ عبدالرحمان حقیقی؛ هادی رزقی ملکی؛ ناصر سلطانی


به‌کارگیری روش‌های پردازش تصاویر حرارتی به‌منظور بهبود شناسایی عیوب قطعات تولیدشده به روش ساخت افزایشی

دوره 2، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 36-45

10.30494/jndt.2020.243128.1043

پوریا مشکی زاده؛ محمدرضا فراهانی؛ مجتبی رضایی حاجیده؛ محمد حیدری رارانی