موضوعات = روش‌ها و تکنیک‎ها
تعداد مقالات: 9
3. ارزیابی غیرمخرب لوله‌های ریفرمر در واحد احیا مستقیم آهن به روش آزمون جریان گردابی

دوره 2، شماره 7، پاییز و زمستان 1399، صفحه 33-43

10.30494/jndt.2021.277416.1065

کریم یوسف پور شیرسوار؛ مجید عباسی؛ سید جمال حسینی پور


5. ارزیابی آسیب الکترودهای تخلیه تابان به روش طیف‌سنجی طول‌ عمر نابودی پوزیترون

دوره 2، شماره 7، پاییز و زمستان 1399، صفحه 96-103

10.30494/jndt.2021.276910.1060

مهدیه بختیاری رمضانی؛ عفت یاحقی؛ علی بیگانه؛ سیده مریم نوری دوگاهی


6. بررسی قابلیت روش برهم‌نگاری لیزری به منظور بازرسی غیر مخرب

دوره 2، شماره 7، پاییز و زمستان 1399، صفحه 121-127

10.30494/jndt.2021.277424.1066

حمیدرضا آسمانی؛ عبدالرحمان حقیقی؛ هادی رزقی ملکی؛ ناصر سلطانی


7. ارزیابی فراصوتی با استفاده از مدهای مرتبه بالای امواج لمب

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1399، صفحه 12-19

10.30494/jndt.2020.243080.1042

سینا سوداگر؛ محمد جواد رنجبر


8. به‌کارگیری روش‌های پردازش تصاویر حرارتی به‌منظور بهبود شناسایی عیوب قطعات تولیدشده به روش ساخت افزایشی

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1399، صفحه 36-45

10.30494/jndt.2020.243128.1043

پوریا مشکی زاده؛ محمدرضا فراهانی؛ مجتبی رضایی حاجیده؛ محمد حیدری رارانی