حرارت‌نگاری با تحریک تابشی در ارزیابی غیرمخرب پوسته های کامپوزیتی و فلزی

دوره 2، شماره 5، اسفند 1398، صفحه 3-13

10.30494/jndt.2020.217113.1034

امیررضا اردبیلی؛ محمدرضا فراهانی؛ سعید اصغری


جلد و شناسنامه علمی نشریه

دوره 2، شماره 4، شهریور 1398


مدل‌سازی اجزای محدود انتشار امواج لمب در یک ورق با ضخامت متغیر

دوره 2، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 2-11

10.30494/jndt.2020.240835.1041

امین یاقوتیان؛ نسیم محمدی؛ علی ولی پور


مروری بر روشهای بازرسی خطوط لوله

دوره 2، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 9-20

10.30494/jndt.2019.95380

تورج عزیززاده؛ محمد ریاحی


چرا استاندارد مرکزی IRCCP

دوره 2، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 10-13

میرمجید قائمی