دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 4، اسفند 1397، صفحه 1-65 (ویژه‎نامه کنفرانس) 
تکنولوژی نوین آزمون غیرمخرب با استفاده از امواج تراهرتز

صفحه 42-49

10.30494/jndt.2019.85335

فرزاد مرادیان نژاد؛ حمیدرضا زنگنه؛ امید پناهی؛ محسن گلزار شهری؛ سید محمدعلی مرتضوی؛ علی سوری