نویسنده = حمیدرضا آسمانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی امکان تشخیص ترک با استفاده از روش برهم نگاری تصاویر دیجیتال با لکه‌های لیزر

دوره 2، شماره 8، شهریور 1400، صفحه 2-7

10.30494/jndt.2021.277108.1071

عبدالرحمان حقیقی؛ حمیدرضا آسمانی؛ ناصر سلطانی


2. بررسی قابلیت روش برهم‌نگاری لیزری به منظور بازرسی غیر مخرب

دوره 2، شماره 7، اسفند 1399، صفحه 121-127

10.30494/jndt.2021.277424.1066

حمیدرضا آسمانی؛ عبدالرحمان حقیقی؛ هادی رزقی ملکی؛ ناصر سلطانی