کلیدواژه‌ها = چدن داکتیل
تشخیص عیوب ریخته‏ گری در چدن داکتیل با روش غیر‏مخرب رزونانس صوتی

دوره 2، شماره 1، تیر 1396، صفحه 18-27

هومن دژن آبادی؛ حامد دژن آبادی؛ ایمان ابراهیمی