کلیدواژه‌ها = نشتی شار مغناطیسی
تعداد مقالات: 1
1. بهبود کیفیت تصاویر بدست آمده از بازرسی نشتی شار مغناطیسی کابل‌ها با بهره‌گیری از تحلیل موجک

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1398، صفحه 38-43

10.30494/jndt.2020.205893.1025

امیر رفاهی اسکوئی؛ حسین حیدری کلهرودی؛ محسن صدری