طراحی سیستم تشخیص و آنالیز ناخالصی‌های عایق الکتریکی ترانسفورماتور (ICAS) بر پایه پردازش تصاویر پرتونگاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شرکت عایقهای الکتریکی پارس

2 شرکت عایق های الکتریکی پارس

10.30494/jndt.2021.251102.1048

چکیده

در پروسه تولید عایق ترانسفورماتور، بروز ناخواسته‌ی ناخالصی در عایق سبب افزایش شدت میدان الکتریکی فراتر از میزان تحمل عایق و منجر به وقوع پدیده‌ی تخلیه الکتریکی و خسارتهای بزرگ خواهد شد. لذا به منظور آشکارسازی ناخالصی‌های موجود در عایق، در واحد کنترل کیفیت تولید عایق ترانسفورماتور، از آزمون پرتونگاری استفاده می‌شود. در آزمون پرتونگاری موجود، اپراتور پرتوکار با مشاهده تصویر خروجی نقاط روشن متمایز از زمینه تصاویر را به عنوان ناخالصی اعلام می‌کند، اما عوامل مختلف از جمله نویز تصاویر پرتونگاری، منجر به کاهش دقت و سرعت می‌گردد و از طرفی در این روش جنس ناخالصی‌ها قابل تشخیص نمی‌باشد. لذا در صورت شناسایی ناخالصی در عایق، شناسایی منشاء آلودگی غیرممکن و پاکسازی خط تولید عایق دشوار و هزینه‌بر خواهد بود. در این پژوهش، یک سیستم آنالیز ناخالصی‌های عایق الکتریکی ترانسفورماتور تحت عنوان ICAS پیشنهاد می‌شود که در آن با بکارگیری روشهای پردازش تصویر و ماشین بینایی، ضمن بهبود وضوح کیفی تصاویر پرتونگاری، می‌توان به صورت اتوماتیک ناخالصی‌های موجود در قطعات عایق‌های الکتریکی ترانسفورماتور را شناسایی نمود و با تشخیص جنس ناخالصی‌ها از نوع آهن و آلومینیوم اطلاعاتی راجع به علت وقوع ناخالصی‌ها در خط تولید عایق کسب نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a system for detection and analysis of transformer electrical insulation contamination (ICAS) based on radiographic images processing

نویسندگان [English]

  • atefeh shagholi 1
  • parviz Teymouri 2
1 pars electrical insulation Co
2 Pars electrical insulation Co
چکیده [English]

In the process of transformer insulation production, unwanted occurrence of contaminations in the insulation will cause the electrical discharge and major damage. Therefore, in order to detect impurities in the insulation, radiographic test is used in the quality control unit of transformer insulation production. In the available radiographic test, the radiographic operator observes the output image of the clear shiny spots in the field of images as impurities, but some factors such as the noise of radiographic images and the small size of the existing contaminations, reduce the accuracy and speed. On the other hand, the existing method does not detect the type of contaminations. Therefore, if contaminations are identified in the insulation, it will be impossible to identify the source of contamination and clean the insulation production line. In this research, a system for analyzing the contaminations of electrical insulation of transformers called ICAS is proposed in which by using image processing and machine vision methods, while improving the quality of radiographic images, contaminations can be automatically found in Identified the electrical insulation components of the transformer and obtained information about the occurrence of impurities in the insulation production line by identifying the impurities of iron and aluminum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • image processing
  • radiography imaging
  • ICAS system
  • Quality Control
  • Transformer Insulation Contamination
  • colormap