نویسنده = مجید عباسی
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی غیرمخرب گلوله‌های آسیا چدن پرکروم توسط آزمون جریان گردابی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 49-57

مجتبی جواهری؛ مجید عباسی؛ سید محمد علی بوترابی؛ نیما عزیزی