کلیدواژه‌ها = آزمون نشت شار مغناطیسی
طراحی و ساخت سیستم غیرمخرب تشخیص و اندازه‌گیری ترک در دستگاه عیب‌یاب خطوط ریلی RDD-S11

دوره 2، شماره 9، اسفند 1400، صفحه 41-51

10.30494/jndt.2022.338775.1089

سعید کهربائی؛ حسین نوروزی صحرائی؛ فرزاد اخلاقی مدیری؛ ایمان احدی اخلاقی


کاربرد روش غیرمخرب نشت شار مغناطیسی در مشخصه‌یابی خواص مکانیکی فولاد API X65

دوره 2، شماره 7، اسفند 1399، صفحه 114-120

10.30494/jndt.2021.277217.1062

حسین نوروزی صحرائی؛ فرزاد اخلاقی مدیری؛ سعید کهربائی؛ ایمان احدی اخلاقی