موضوعات = کاربردها
تعداد مقالات: 5
1. بازسازی تصاویر حرارتی و به کارگیری روش خوشه بندی K جهت عیب یابی قطعات پلیمری ساخت افزایشی

دوره 2، شماره 7، اسفند 1399، صفحه 60-69

10.30494/jndt.2021.274284.1053

پوریا مشکی‌زاده؛ مجتبی رضایی حاجیده؛ محمدرضا فراهانی؛ محمد حیدری رارانی


2. مقایسه‌ی آزمون‌ پرتونگاری و بازرسی با پرتوهای فرابنفش در شناسایی طرح‌های نهان و آسیب‌های تابلوهای نفیس

دوره 2، شماره 7، اسفند 1399، صفحه 79-87

10.30494/jndt.2021.275716.1054

سیده مریم قیاسی لیمنجوبی؛ عفت یاحقی؛ خوزه آنتونیو مادرید گارسیا


4. تعیین کیفیت غیرمخرب روغن زیتون با آزمون فراصوتی

دوره 2، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 62-71

10.30494/jndt.2020.245709.1045

محمدرضا زارع زاده؛ محمد ابونجمی؛ مهدی قاسمی وزنامخواستی