حرارت‌نگاری با تحریک تابشی در ارزیابی غیرمخرب پوسته های کامپوزیتی و فلزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

3 دانشیار، پژوهشکده مواد و انرژی

چکیده

نقصها و آسیبها در حین ساخت کامپوزیتها یا قطعات فلزی اجتناب ناپذیر است. بنابراین، آزمون غیرمخرب برای جلوگیری از شکست و افزایش قابلیت اطمینان ساختارهای کامپوزیتی یا اجزای سازنده فلزی بسیار ضروری است. فناوریهای غیرمخرب دمانگاری مزایای فراوانی در این زمینه را نشان داده اند. در این فناوری تغییرات دمای سطح با استفاده ازدریافت امواج فروسرخ ساطع شده از سطح قطعه کار انجام می پذیرد. این امواج با دقت بسیار بالا دمای هر نقطه از سطح را آشکار می نمایند. در این مقاله، بررسی کامل و جامعی از روش‌های آزمون غیرمخرب دمانگاری فروسرخ برای بازرسی فلزات و کامپوزیتها انجام شد و پیشرفتهای فناوری‌های دمانگاری فروسرخ مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا مفاهیم پایه برای دمانگاری آزمون غیرمخرب معرفی شدند. سپس انواع روش‌های دمانگاری با تحریک تابشی شرح داده و مورد مقایسه قرار داده شدند. در ادامه نمونه‌های پژوهشی از کاربرد روش‌های دمانگاری و برخی از نقاط قوت و محدودیتهای فناوریهای دمانگاری با هم مقایسه شده و به تفصیل شرح داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thermography with Radiation Excitation for Non-Destructive Evaluation of Composite and Sheet Metal

نویسندگان [English]

  • Amirreza Ardebili 1
  • Mohammadreza Farahani 2
  • Saeed Asghari 3
1 School of mechanical Engineering, College of Engineering, University of Tehran
2 Associate Professor,,University of Tehran
3 Associate Professor, Institute of materials and energy
چکیده [English]

Defects and damage during the manufacture of composites or metal parts are inevitable. Therefore, non-destructive testing is essential to prevent failure and increase the reliability of composite structures or metal components. Non-destructive thermography technologies have shown many advantages in this regard. In the thermography technology, the temperature variation of the external surface of the work piece was determined by receiving the radiated infrared waves. These waves indicated the point temperature precisely. In this paper, a compelet and comprehensive study of non-destructive infrared thermgraphy test methods for metal and composite inspection, detailed analysis was performed and the developments of infrared therapeutic technologies were investigated. First, the basic concepts for non-destructive test theramography were introduced. Then different types of thermography with radiation stimulation are described and compared. In the following, research examples of the application of thermography methods and some of the strengths and limitations of thermography technologies were compared and described in detail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-destructive testing
  • Radiation stimulation
  • Infrared thermography