اهداف و چشم انداز

هدف از انتشار مجله تخصصی " فناوری آزمون  های غیرمخرب " ارتقای سطح دانش متخصصان، پژوهشگران، دانشجویان، کارکنان و دست‌اندرکاران حوزه آزمون‌های غیرمخرب و ایجاد زمینه‌ای برای تبادل یافته‌ها و دستاوردهای تازه علمی و پژوهشی با پوشش دهی حوزه‌های تخصصی ذیربط است. این مجله در نظردارد با ساماندهی نتایج و دستاورد‌های پژوه‌های حوزه آزمون‌های غیرمخرب، سبب تقویت پایه‌های علمی و فنی در تخصص مذکور و زیرشاخه‌های مرتبط شود؛ به گونه‌ای که، ضمن کمک به گسترش ایده‌های نو و اعتلای پژوه‌های علمی در حوزه تخصصی مذکور و ایجاد ارتباط مناسب بین نیازها و دستاوردهای پژوهشی کاربردی، زمینه تبادل نظر در تشخیص و رفع معضلات موجود در این حوزه تخصصی را فراهم نماید.

 

1-     دلایل توجیهی وضرورت انتشار

 

امروزه آزمون‌های غیرمخرب نقشی مهم و حیاتی در زندگی انسان ایفا می‌کنند. صنایع هواپیمایی، حمل و نقل ریلی، ساختمان، نفت و گاز، پتروشیمی، نیروگاه و ... از جمله مواردی هستند که آزمون غیرمخرب در آنها دارای کاربرد گسترده است. ساختارهای پژوهشی و افزایش چشمگیر دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران و به تبع آن افزایش تحقیقات در حوزه مذکور؛ تولید علم و نیاز به انتشار مقالات مستخرج از پایان نامه‌ها، رساله‌ها، پروژه‌های علمی از یک سو و برآوردن نیازهای اطلاعاتی متخصصان، پژوهشگران، دانشجویان، کارکنان و دست اندرکاران از سوی دیگر، ضرورت انتشار مجله‌های تخصصی را دو چندان مینماید. با توجه به کمبود جدی و نیاز به مجلات تخصصی در حوزه آزمون‌های غیرمخرب، انتشار مجله تخصصی "فناوری آزمون غیرمخرب" با هدف ارتقای سطح دانش متخصصان، پژوهشگران، دانشجویان، کارشناسان و دست اندرکاران این حوزه، همچنین تبادل یافته‌ها و دستاوردهای تازه علمی و پژوهشی در حوزه‌های تخصصی ذیربط، مدنظر است.  این مجله در نظر دارد با ساماندهی نتایج و دستاوردهای پژوه‌های حوزه آزمون‌های غیرمخرب و ایجاد ارتباط سیستماتیک بین رشته‌ای، سبب تقویت پایه‌های علمی در تخصص مذکور و زیرشاخه‌های مرتبط شود؛ به گونه‌ای که، ضمن کمک به گسترش ایده‌های نو و اعتلای پژوه‌های علمی در حوزه تخصصی مذکور و ایجاد ارتباط مناسب بین نیازها و دستاوردهای پژوهشی کاربردی، زمینه تبادل نظر در تشخیص و رفع معضلات موجود در حوزه تخصصی آزمون‌های غیرمخرب را فراهم نماید.

 

2-   حوزه فعالیت

 

مجله" فناوری آزمون های غیرمخرب" در تمام زمینه‌ها و شاخه‌های ارزیابی و آزمون‌های غیرمخرب شامل روش‌های پرتونگاری، اولتراسونیک، مغناطیسی، مایعات نافذ، چشمی، اپتیکی، الکتریکی، پخش آوایی و گرمانگاری و همچنین تحقیقات بین رشته‌ای مانند صنایع غذایی وکشاورزی و فناوری‌های نوین و پیشرفته در حوزه‌های مرتبط با آزمون‌های غیرمخرب و نیز روش‌های پایش وضعیت و سلامت سازه‌ها و تجهیزات با تکیه بر جنبه‌های علمی و کاربردی و در محدوده وسیعی از مواد، تجهیزات و سازه‌ها پذیرش مقاله خواهد داشت. اخبار بین‌المللی و داخلی در حوزه آزمون‌های غیرمخرب، معرفی دستگاه‌ها و تجهیزات جدید، اخبار و گزارش‌ها در خصوص کنفرانس‌ها و نشست‌های این حوزه و همچنین استانداردها و تایید صلاحیت کارکنان از دیگر موارد مورد توجه در این نشریه است.