درباره نشریه

دوره جدید مجله علمی «فناوری آزمونهای غیرمخرب» با هدف ارتقای سطح دانش متخصصان، پژوهشگران، دانشجویان، کارشناسان و دست‌اندرکاران حوزه آزمون‌های غیرمخرب و نیز ایجاد بستری برای تبادل یافته‌ها و دستاوردهای جدید علمی و فنی در حوزه‌های تخصصی ذیربط، توسط انجمن آزمونهای غیرمخرب ایران با کسب مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با شماره نامه 3/18/154332 مورخ 1397/07/07 بصورت دو فصلنامه منتشر می شود.  این مجله در نظر دارد با ساماندهی نتایج و دستاوردهای نوین در حوزه آزمون‌های غیرمخرب و ایجاد ارتباطی سیستماتیک و بین رشته‌ای، موجبات تقویت پایه‌های علمی و فنی در تخصص مذکور و زیرشاخه‌های مرتبط با آن را فراهم نماید


 ♦ موضوعات اصلی مورد توجه مجله علمی «فناوری آزمون‌های غیرمخرب» شامل موارد زیر می‎شود:

- تمام زمینه‌ها و شاخه‌های ارزیابی و آزمون‌ غیرمخرب شامل روش‌های پرتونگاری، فراصوتی، مغناطیسی، مایع نافذ، چشمی، نوری، الکتریکی، پخش‌آوایی و گرمانگاری؛

- پژوهش‌ها و مطالعات صنعتی بین رشته‌ای مانند:

  • صنایع غذایی وکشاورزی؛
  • فناوری‌های نوین و پیشرفته در حوزه‌های مرتبط با آزمون غیرمخرب؛
  • روش‌های پایش وضعیت و سلامت سازه‌ها و تجهیزات.