مقایسه روش های اندازه گیری نشانه ها به روش فاصله، دامنه، اصلاح و فاصله، تقویت، اندازه و بررسی نقاط قوت و ضعف هریک از این روشها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا

چکیده

در اندازه گیری نشانه ها به روش فراصوتی، دو روش بیش از همه مورد استفاده قرار می گیرد که یکی از آنها روش فاصله-دامنه-اصلاح و دیگری فاصله-تقویت-اندازه است. روش اول بر اساس استانداردهای آمریکایی پایه ریزی شده است و روش دوم توسط کرات کرامر ابداع شد و بیشتر در کشورهای اروپایی علی الخصوص آلمان مورد استفاده قرار می گیرد. روش فاصله-دامنه-اصلاح بر این اساس است که بدیل تضعیف، شدت انرژی صوت با افزایش فاصله کاهش می یابد و لذا در فواصل مختلف، دامنه سیگنال دریافتی از نشانه های مرجع یکسان متفاوت خواهد بود. روش فاصله-تقویت-اندازه بر اساس شناخت دسته پرتوی هر جستجو کننده بنا نهاده شده است. در این روش چگونگی پاسخ دهی هر منعکس کننده به دسته پرتو، پیش بینی می شود. هر یک از این روشها مزایا و محدودیتهایی دارند که در این مقاله ضمن اشاره اجمالی به چگونگی انجام هر یک از این روشها، این مزایا و محدودیتها مورد بررسی قرار گرفته و کاربردهای عملی هریک از آنها معرفی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که علی رغم تفاوت در روش ایجاد منحنی ها و اندازه گیری نشانه ها، نتایج حاصل دارای اختلاف فاحشی نیستند و مطابقت خوبی بین آنها وجود دارد. لذا بر اساس نوع دستورالعمل تعیین شده برای تست و شرایط تست، هر یک از این روشها می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of symptoms measurement methods

نویسندگان [English]

 • Mehran Safari
 • Vahid Sadeghi pour
شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا
چکیده [English]

Comparison of symptoms measurement methods

کلیدواژه‌ها [English]

 • Comparison of symptoms measurement methods
 1. ASM Handbook, Volume 17, (1998). “Nondestructive Evaluation and Quality Control”, ASM International Handbook Committee, TA459.M43 1978 669 78-14934
 2. Dipl. Phys. Michael Berke, (1996). “Quick Flaw Evaluation in Ultrasonic Testing Using Microprocessor Assisted Methods”, NDTnet - February 1996, Vol.1 No.02
 3. Michael Berke, (2000). “Nondestructive Material Testing with Ultrasonics, Introduction to the Basic Principles” , Krautkramer (Welding World), NDT.net - September 2000, Vol. 5 No. 09
 4. Charles J. Hellier, (2003). “Handbook of Nondestructive Evaluation”, The McGraw-Hill Companies, 0-07-139947-X
 5. Gary L. Workman, Doron Kishoni, Patrick O. Moore, (2007). “Non-Destructive Testing Handbook, Volume 7, Ultrasonic Testing”, The American Society for Nondestructive Testing, Inc.1711 Arlingate Lane Columbus, OH 43228-0518
 6. DIN EN 583-2, (2001). “Non-Destructive Testing, Ultrasonic Examination, Part 2: Sensitivity and Range Setting”, CEN, European Committee for Standardization
 7. Hak‐Joon Kim, Lester W. Schmerr Jr., and Alexander Sedov, (2004). “Transferring Distance Amplitude Correction Curves Using Ultrasonic Modeling”, AIP Conference Proceedings 700, 753 (2004); 10.1063/1.1711696
 8. Olympus AVG/DGS Diagrams, http://www.olympus-ims.com/en/pdf-library/157-catId.268435497.html