بررسی مهم‌ترین دلایل پرتوگیری‌های غیرعادی در پرتونگاری صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

2 نظام ایمنی هسته ای کشور ، سازمان انرژی اتمی

چکیده

میانگین پرتوگیری شغلی در پرتونگاری صنعتی یکی از بالاترین پرتوگیری ها در میان کاربردهای پرتوی است. پرتوگیری های بالاتر از 4 میلی سیورت در پرتونگاری صنعتی در هر دوره دوماهه دزیمتری فردی یا در هر دوره ای کوتاه تر از آن (برای نمونه در یک عملیات پاسخ به حادثه) پرتوگیری غیرعادی شناخته می شود. بررسی انجام شده بر روی تعداد زیادی از موارد گزارش شده بر پایه پرسشنامه های تکمیل شده به وسیله پرتونگاران نشان می دهد که در بسیاری از موارد پرتونگاران دز غیرعادی ثبت شده خود را (<  mSv4) تائید نمی نمایند. در این پژوهش فراوانی دلایلی که پرتونگاران در رد دز غیر عادی ثبت شده خود عنوان نموده اند مورد بررسی قرار گرفته و پذیرفتنی بودن چنین دلایلی از دیدگاه دستورالعمل های ایمنی پرتونگاری و نیز مقررات موجود مورد تحلیل قرار گرفته است. در پایان با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهادهایی برای پیشگیری از پرتوگیری های غیر عادی در پرتونگاری صنعتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the most important causes of abnormal radiation in industrial radiography

نویسندگان [English]

  • Fereidoun Mianji 1
  • Seyyed Mehdi Hosseini Poya 1
  • Mohamadreza Dashtipour 2
  • Samaneh Baradaran 1
1 Institute of Nuclear Science and Technology
2 Atomic Energy Organization of Iran
چکیده [English]

Study the most important causes of abnormal radiation in industrial radiography

کلیدواژه‌ها [English]

  • Study the most important causes of abnormal radiation in industrial radiography
[1]. Kardan, M.R., Mianji, F., Rastkhah, N., Babakhani, A., Borhan Azad, S. (2006). Promoting the safety performance in industrial radiography using a quantitative assessment system. J. Radio. Prot, 26: pp 429-435.
[2].   Economides, S., Tritakis, P., Papadomarkaki, E., Carinou, E., Hourdakis, C., Kamenopoulou, V., Dimitriou, P. (2006). Occupational exposure in Greek industrial radiography laboratories (1996-2003). Radiat. Prot. Dosim., 118(3): pp 260-264.
[3]. Report on the Questionnaires on Occupational Exposure in Industrial Radiography. () Working Group on Industrial Radiography (WGIR), 2012. http://www-ns.iaea.org/tech-areas/communication-networks/orpnet/isemir-wgir.asp.
[4]. IAEA (2011) Radiation Safety in Industrial Radiography IAEA Safety Standards Series No. SSG-11 (Vienna: International Atomic Energy Agency).