اندازه‌گیری غیرمخرب تنش پسماند با روش برهمنگاری تصاویر دیجیتالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فنی و مهندسی، مهندسی مکانیک، تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی مکانیک، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله بررسی روش برهمنگاری تصاویر دیجیتالی و ارایه تئوری جدید برای اندازه‌گیری تنش پسماند در قطعات مکانیکی به صورت غیرمخرب انجام شده است. در این راستا با هدف اثبات علمی تئوری جدید معرفی شده به مرور کارهای مرتبط با ایده مطرح شده در این پژوهش و بیان جزییات آن پرداخته شده است. در ابتدا اصول روش برهمنگاری تصاویر دیجیتالی و روشهای مورد نیاز برای محاسبه ضرایب همبستگی بیان شده است. با هدف ارزیابی صحت خروجی‌های روش برهمنگاری تصاویر دیجیتالی، با ساخت تجهیزات مورد نیاز و انجام تستهای تجربی برای انجام فرآیند، به مقایسه نتایج خروجی آزمون روش برهمنگاری تصاویر دیجیتالی و نتایج شبیه‌سازی المان محدود پرداخته شده است. در ادامه به بیان تئوری پیشنهادی برای اندازه‌گیری تنش پسماند در قطعات مکانیکی با اعمال بار در ناحیه الاستیک و به صورت غیرمخرب پرداخته شده است. رابطه معرفی شده که بر پایه قانون هوک استوار می‌باشد، قابلیت ارزیابی و محاسبه تنش پسماند به صورت غیرمخرب، تمام صفحه و با دقت بالا را دارا می‌باشد. برای اثبات علمی تئوری معرفی شده، نمونه‌های فولادی توسط فرآیند SMAW جوشکاری شده‌اند و میزان تنش پسماند موجود در قطعات محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Non-destructive residual stress measurement using digital image correlation method

نویسندگان [English]

  • peyman ghasemi tamami 1
  • Davood Akbari 2
  • Farid Azadi 1
1 Engineering, Mechanical Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Mechanical engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper, we examine the method of Digital Image Correlation (DIC) and introduce a new theory for measuring residual stresses in non-destructive mechanical parts. In this regard, with the aim of scientific proof, the new theory introduced into the review of the article related to the idea presented in this study and its details have been discussed. First, the principles of the method of digital image correlation and methods for calculating correlation coefficients are presented. With the aim of evaluating the authenticity of the outputs of digital imaging, by constructing the required equipment and performing empirical tests to perform the process, comparing the output results of the digital imaging overlap method and the finite element simulation results. In the following, the proposed theory is presented to measure residual stresses in mechanical parts by applying loads in the elastic and non-destructive regions. The proposed relationship, which is based on Hooke's law, is capable of evaluating and calculating residual stresses in a non-destructive, full-screen, and high-precision manner. Finally, In order to prove the theoretical theory, steel samples have been welded by the SMAW process and the amount of residual stresses in the compartments has been calculated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SMAW Welding
  • Digital Image Correlation Method
  • Residual Stress Measurement
  • Non-Destructive
[1] Shokrieh, M. (2014). Residual stresses in composite materials. Woodhead publishing.
[2] Ghasemi Tamami, P., Akbari, D. (2017). Study on defect detection of industrial parts with Digital Image Correlation method, 25th Annual Conference of Mechanical Engineering.
]3[ قاسمی تمامی، پ.؛ اکبری، د. (1397) توسعه روش برهمنگاری تصاویر دیجیتالی با هدف اندازه­گیری تنش پسماند به صورت غیرمخرب، پانزدهمین همایش ملی و چهارمین کنفرانس بین­المللی مهندسی ساخت و تولید، دانشگاه تربیت مدرس.
]4[ شاه میرزالو، ع.؛ محمدرضا فراهانی، م.؛ اکبری، د. (1395) بررسی اثرات اندازه زیرمجموعه و گام بر دقت اندازه­گیری مدول الاستیک به روش تصویربرداری دیجیتال، شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن های هوافضای ایران، تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
[5] Huang, X., Liu, Z., & Xie, H. )2013(. Recent progress in residual stress measurement techniques. Acta Mechanica Solida Sinica26(6), pp. 570-583.
[6] Sutton, M. A., et al. "Determination of displacements using an improved digital correlation method." Image and vision computing 1.3 (1983): 133-139.
[7] Hild, F., & Roux, S. 2012. Digital image correlation. Wiley-VCH, Weinheim, pp. 183-228.
[8] Bartlett, J. L., Croom, B. P., Burdick, J., Henkel, D., Li, X. (2018). Revealing mechanisms of residual stress development in additive manufacturing via digital image correlation. Additive Manufacturing, 22, 1-12.
[9] Kim, K., Jung, H. (2016). Nondestructive testing of residual stress on the welded part of butt-welded A36 plates using electronic speckle pattern interferometry. Nuclear Engineering and Technology, 48(1), 259-267.
[10] Kim, K., Choi, T., gyun Na, M., Jung, H. (2015). Residual stress measurement on the butt-welded area by electronic speckle pattern interferometry. Nuclear Engineering and Technology, 47(1), 115-125.