بررسی تست غیرمخرب امواج فراصوتی در اتصالات چهارورقه ای جوش مقاومتی نقطه ای و تدوین دستورالعمل کاربردی آن در صنایع خودروسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس/شرکت ایران خودرو/تهران/ایران

چکیده

فرایند جوشکاری مقاومتی نقطه‌ای یکی از متداولترین و قدیمی‌ترین روشهای جوشکاری الکتریکی است که امروزه به صورت گسترده در صنایع مختلفی به ویژه صنایع خودروسازی، هوافضا، الکترونیک و برخی بخش‌های هسته‌ای، جهت اتصال ورق های فلزی مورد استفاده قرار می گیرد. بطوریکه در ساخت بدنه یک خودرو بالغ بر حدود 2000 تا 5000 جوش نقطه‌ای دارد. کنترل کیفیت جوش نقطه ای بر اساس استانداردهای بین المللی انجام می گیرد که غالبا با تخریب نمونه‌ها همراه است. استفاده از روش مخرب در کنترل کیفیت جوش‌های نقطه‌ای ایجاد شده روی قطعات مختلف و یا بدنه‌های کامل خودرو هزینه زیادی دارد. که در صورت کنترل کیفیت این نقاط با استفاده از روش غیرمخرب و فروش قطعات جوش داده شده، صرفه‌جویی خواهد شد. بر این اساس باید روشی غیرمخرب جهت ارزیابی و کنترل جوش های نقطه ای به کار گرفت. یکی از این روش‌ها، آزمون غیرمخرب فراصوتی (ultrasonic) است که در این پروژه با موفقیت برای بررسی مورد استفاده قرار گرفته است. امواج فراصوتی قطر دکمه جوش را که شاخص مهم در کیفیت جوش است را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. در این پژوهش تعداد زیادی جوش‌های نقطه‌ای سالم و معیوب ساخته شده است و این نمونه ها توسط روش غیر مخرب فراصوتی و روش مخرب تست کشش-برش آزمایش شدند. نتایج حاصل از این آزمایش‌ها نشان داد که آزمون فراصوتی قادر است به خوبی جوش‌های معیوب را تشخیص دهد و نتایج آن نیز در خط تولید نیز باعث بهبود در روش آزمون گردیده است.
واژگان کلیدی: جوشکاری مقاومتی نقطه‌ای، دکمه جوش، امواج فراصوتی، صنایع خودروسازی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

INVESTIGATION OF NON-DESTRUCTIVE TESTING OF ULTRASONIC OF FOUR-SHEET STACK OF JOINTS AND FORMULATION OF ITS APPLICATION IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY.

نویسنده [English]

  • HASSAN EIZADI
Expert / Iran Khodro Co. / Tehran / Iran
چکیده [English]

The spot welding process is one of the most common and oldest methods of electric welding, which is widely used today in various industries, especially automotive, aerospace, electronics and some parts of the nuclear industry. It has a point in the construction of an automobile body of between 2000 and 5000 bits. Spot welding quality control is carried out according to international standards, which is often accompanied by demolition of samples. The use of a destructive method in controlling the quality of spot welding created on different parts or the entire body of the car costs a lot. Which will be saved in case of quality control of these points using non-destructive method and sales of welded parts. Accordingly, a non-destructive method should be used to evaluate and control spot welds. One of these methods is a non-destructive ultrasonic test that has been successfully used in this project. The ultrasonic waves measure the diameter of the boiling button, which is an important indicator of boiling quality. In this study, a large number of healthy and defective point welds were made and these specimens were tested by ultrasonic non-destructive methods and destructive testing of pull-shear testing. The results of these experiments showed that the ultrasound test can detect defective welds well and its results in the production line also improve the test method.

Keywords: Spot resistance welding, Welding nugget, Ultrasonic Test, Automotive Industry

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spot resistance welding
  • Welding nugget
  • Ultrasonic Test
  • Automotive Industry
[1]        پورانوری، مجید، "ارتباط کیفیت جوش و متغییر‌های فرآیند جوشکاری مقاومتی نقطه‌ای ورق فولادی‌St 12 "، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پایان نامه کارشناسی، 1383.
[2]        فرهنگ دوست، سجاد، "جوشکاری مقاومتی نقطه ای فولاد ساده کربنی و کم آلیاژی استحکام بالا در گستره ضخامت های مختلف"، دانشگاه صنعتی شریف، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1388.
[3]        پورانوری، مجید، مرعشی، پیروز ، موسوی زاده، مصطفی، "ریزساختار و رفتار شکست اتصال ناهمجنس جوش های مقاومتی نقطه ای فولاد دوفازی فریتی - مارتنزیتی DP600 و فولاد ساده ی کم کربن St14"، اولین همایش ملی فولادهای پیشرفته، ۱۳۸۹، کرمان.
[4] ادیبی، بهنام، "اثر اختلاف مقاومت الکتریکی بین ورق های فولاد ساده کربنی/ فولاد زنگ نزن آستنیتی بر خواص مکانیکی و ریزساختار جوش مقاومتی نقطه ای"، دانشگاه صنعتی شریف، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1391.
 [5] مغنی زاده،عباس، "بررسی پارامترهای موثربرخصوصیات فیزیکی جوش نقطهای درورقهای فولادی کم کربن"،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،پایان نامه کارشناسی ارشد،1390 .
[6]        محمدی،عباس، "بکارگیری آزمون فراصوتی دربازرسی جوش های نقطه ای "،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،پایان نامه کارشناسی ارشد،1380.
[7] M. Pouranvari, S. M. Mousavizadeh, S. P. H. Marashiet al., “Influence of fusion zone size and failure mode on mechanical performance of dissimilar resistance spot welds of AISI 1008 low carbon steel and DP600 advanced high strength steel,”Materials and Design, vol. 32, pp. 1390–1398, 2011.
[8] W. Jung, Y. Kwon,' Selecting the spot welding condition of multi-layer vehicle structure” SAE Technical paper, SAE, Detroit, Michigan, 1997.
[9]N. Harlin, T. B. Jones, and J. D. Parker, “Weld growth mechanisms of resistance spot welds in zinc coated steel” Journal of Materials Processing Technology , 2003, pp. 448-453.