کلیدواژه‌ها = آزمون جریان گردابی
طراحی و ساخت سیستم غیرمخرب تشخیص و اندازه‌گیری ترک در دستگاه عیب‌یاب خطوط ریلی RDD-S11

دوره 2، شماره 9، اسفند 1400، صفحه 41-51

10.30494/jndt.2022.338775.1089

سعید کهربائی؛ حسین نوروزی صحرائی؛ فرزاد اخلاقی مدیری؛ ایمان احدی اخلاقی


ارزیابی غیرمخرب لوله‌های ریفرمر در واحد احیا مستقیم آهن به روش آزمون جریان گردابی

دوره 2، شماره 7، اسفند 1399، صفحه 33-43

10.30494/jndt.2021.277416.1065

کریم یوسف پور شیرسوار؛ مجید عباسی؛ سید جمال حسینی پور