کلیدواژه‌ها = جریان گردابی
تعداد مقالات: 2
1. تخمین شکل و ابعاد ترک های سطحی ساختارهای فلزی در روش آزمون جریان گردابی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 42-48

تیمور حیدری؛ سید حسین (حسام الدین) صادقی


2. ارزیابی غیرمخرب گلوله‌های آسیا چدن پرکروم توسط آزمون جریان گردابی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 49-57

مجتبی جواهری؛ مجید عباسی؛ سید محمد علی بوترابی؛ نیما عزیزی