بهبود کیفیت تصاویر بدست آمده از بازرسی نشتی شار مغناطیسی کابل‌ها با بهره‌گیری از تحلیل موجک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 لویزان- خیابان شعبانلو- دانشگاه شهید رجائی. دانشکده مکانیک دفتر دانشکده

2 دانشگاه تفرش

3 شرکت مهندسان پایش وضعیت امیرکبیر

چکیده

عیوب در کابل های فولادی عمدتا بصورت عیب خوردگی، عیب کاهش سطح مقطع و گسیختگی مفتول های فولادی ممکن است ظاهر شود. وجود این عیوب باعث کاهش استحکام و در نهایت پارگی کابل فولادی در اثر تنش های حاصل از بارگذاری های ترکیبی می گردد. این تحقیق با هدف شناسایی و بارزسی عیوب مصنوعی سطحی ایجاد شده با بهره گیری از روش نشتی شار مغناطیسی انجام شده است. ابتدا چند عیب مصنوعی مشخص که شامل ایجاد گسیختگی بر روی مفتول های فولادی کابل بود، ایجاد گردید. سپس با استفاده از دستگاه نشتی شار مغناطیسی سیگنال های مغناطیسی ناشی از عیوب مصنوعی توسط سنسورهای مغناطیسی تعبیه شده در دستگاه، دریافت و بعد از تجزیه و تحلیل بصورت تصویر رنگی نمایش داده شد. از آنجاییکه وضوح تصاویر بدست آمده از سیگنال های سنسورهای مغناطیسی خیلی واضح نمی باشد لذا در کار حاضر سعی شده است که با استفاده از روش تحلیل موجک، سیگنال ها به سطوح مختلف فرکانسی تجزیه شده و با بکارگیری معیار حد آستانه برخی از نویزهای عملکردی دستگاه حذف گردد. سپس از بین سطوح فرکانسی، سیگنالی که دارای بهترین وضعیت از نظر محتوای عیب می باشد انتخاب و برای بازسازی تصویر مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که استفاده از روش تحلیل موجک تصاویر حاصل از عیوب را تا حد بسیار بالایی بهبود داده و نویزهای ناخواسته حاصل از حرکت های نسبی بین دستگاه و کابل را تا حد خوبی توانسته شناسایی و حذف کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improve the Quality of the Images Obtained by Magnetic Flux Leakage on Wire Ropes Using Wavelet Analysis

نویسندگان [English]

  • Amir Refahi Oskouei 1
  • Hossein Haidary 2
  • Mohsen Sadri 3
1 لویزان- خیابان شعبانلو- دانشگاه شهید رجائی. دانشکده مکانیک دفتر دانشکده
2 Tafresh University
3 MAPVA
چکیده [English]

Defects in wire rope steel cables can be mainly due to corrosion, loss of cross-sectional metallic area and breakage of steel wires. These defects reduce the allowable strength of rope and eventually failure of the steel cable due to the stresses caused by the combined loads. This study aimed to identify and detect artificial defects on wire rope by using magnetic flux leakage method. First, a number of specific artificial faults created, which included the failure of cable steel wires. Then, using magnetic flux leakage device, the magnetic signals caused by artificial defects were received by magnetic sensors embedded in the device, and then displayed as a color image after analysis. Since the resolution of the images obtained from the magnetic sensor signals is not very clear, the wavelet analysis method has been applied on raw signals to improve quality of the image. In wavlet analysis signal decomposed into different frequency levels and the threshold criterion is applied to reduce the background noise. Then, from the frequency levels, the signal that best describes the faulty content is choosen and used to reconstruct the image. The results show that using the wavelet analysis method improves image analysis capability as well as image quality of the defect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnetic Flux Leakage
  • Steel Wire Rope
  • Wavelet Analysis