آنالیز خرابی زودهنگام یاتاقان غلتشی به کمک آنالیز ارتعاشی (مطالعه موردی)

نوع مقاله : مقاله فنی

نویسنده

دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان

چکیده

چکیده
نوار نقاله‌ها نقش بسیار مهمی در صنایع معدنی و کارخانه‌های فرآوری دارند؛ بنابراین نگهداری و جلوگیری از توقفات ناگهانی آن‌ها بسیار ضروری می‌باشد. ازاین‌رو در سال‌های اخیر پایش وضعیت این تجهیزات با کمک آنالیز ارتعاشی توانسته است در تشخیص عیوب اجزا دوار مانند بیرینگ‌ها در مراحل اولیه پیدایش عیب کمک کند. در این تحقیق، بیرینگ‌های درام محرک نوار نقاله شماره 9 مجتمع مس سرچشمه با کمک آنالیز ارتعاشی بررسی شده است. با توجه به دور پایین این بیرینگ‌ها، شناسایی عیوب در آن‌ها مشکل می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که مشاهدات بصری پس از تعویض بیرینگ با تحلیل ارتعاشی مطابقت دارد. همچنین سایش روی رینگ خارجی و الگوهای خرابی بیرینگ‌ها نشان می‌دهند که یک نیروی محوری در اثر انحراف نوار از مرکز درام به بیرینگ اعمال می‌گردد. نیروی ایجاد شده در اثر انحراف نوار از مرکز درام به سمت عکس موتور باعث می‌شود که سایش در لبه‌های کناری رینگ خارجی ایجاد گردد. انحراف نوار یکی از عوامل مهم در عدم توزیع یکنواخت نیروی اعمالی به یاتاقان‌ها و در نتیجه خرابی زودتر یک یاتاقان نسبت به دیگری می‌گردد.
کلمات کلیدی: آنالیز ارتعاشی؛ بیرینگ؛ رینگ خارجی؛ درام.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Detection of Incipient Failure of Rolling Element bearings by Vibration Analysis (Case Study)

نویسنده [English]

  • Masoud Rezaeizadeh
Graduate University of Advanced Technology of Kerman
چکیده [English]

Abstract
Conveyor belts play an important role in the mining industry and processing factories; therefore, it is essential to maintain them and prevent their sudden cessation. Consequently, in recent years, condition monitoring of these devices applying vibration analysis help diagnose defective rota-tional components such as bearings in the early stages of defect. In this study, the driving bear-ing drums of conveyor belt number 9 of Sarcheshmeh copper complex have been investigated using vibration analysis. Due to the low speed of these bearings, it is difficult to identify defects in them. The results show that, visual observations after bearing replacement correspond to vi-brational analysis. Also, wear on the outer ring & bearing failure patterns indicate that a pivot force is exerted on the bearing due to the deflection of the belt from the centre of the drum. The force created by the deflection of the belt from the center of the drum to the motor image causes wear on the side edges of the outer ring. Deviation of the belt is one of the important factors in the non-uniform distribution of the applied force to the bearings and as a result, one bearing is damaged sooner than the other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vibrational Analysis
  • Bearing
  • Outer Ring
  • Drum
CEMA handbook, belt conveyors for bulk material, 1976.
Kjell G. Robbersmyr. University of Agder, Department of Engineering Sciences, Jon Lilletunsvei 9, 4879 Grimstad, June 27, 2017.
Desavalea, R.G., Salunkhe, V.G. (2016).  Damage detection of roller bearing system using experimental data, Procedia Eng 144, 202-207.
جعفری، ع.، شکریان، ا.، احمدی، ح. (1394) عیب‌یابی بلبرینگ توسط آنالیز سیگنال‌های ارتعاشی، نشریۀ علمی ترویجی صوت و ارتعاش، سال 4، شماره 8، ص 7-1.
SKF bearing maintenance handbook, PUB SR/P710001/1EN. September 2011, ISBN 978-91-978966-4-1.