بررسی ساختار داخلی دو سلاح دستی میراث فرهنگی با بازرسی پرتونگاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 پژوهشکدة راکتور و ایمنی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، تهران، ایران

3 مؤسسه دانشگاهی مرمت و بازسازی، دانشگاه پلی‌تکنیک والنسیا، والنسیا، اسپانیا

چکیده

شناسایی اجزای داخلی وسایلی مانند اسلحه های قدیمی برای کارشناسان مرمت اهمیت زیادی دارد. در این بررسی‌ها چگونگی طراحی داخلی و اتصالات اجزاء و وضعیت عمومی اسلحه اهمیت دارند . در این تحقیقات همچنین بررسی وضعیت ایمنی سلاح از نظر پر یا خالی بودن و یا نحوه قرارگیری فشنگ‌ها نیز مهم هستند. در این مطالعه پرتونگاری ایکس برای بررسی وضعیت دو هفت تیر شش لول و کلت عتیقه بکار گرفته شده است. برای وضوح بیشتر پرتونگاره ها از تکنیک پردازش تصویر به کمک موجک کرولت استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که پرتونگاری، در آشکارسازی ساختار داخلی و چگونگی چینش قطعات در دو سلاح، اطلاعات خوبی را به کاربر می‌دهد. تصاویر پردازش شده آنها نیز جزئیات بیشتر و دقیق‌تری از این اطلاعات را ارائه داده است. نظر متخصصین ضمن تایید اطلاعات پرتونگاری در دو اسلحه، کارایی روش موجک کرولت را برای افزایش تا 25% در وضوح تصاویر را تائید کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A study of internal structure of two antique handguns by means of radiographic inspection

نویسندگان [English]

  • Effat yahaghi 1
  • Amir Movafeghi 2
  • Jose A. Madrid García 3
1 Imam Khomeini International Univesity, Qazvin, Iran,
2 Reactor and Nuclear Safety Research School, Nuclear Science & Technology Research Institute (NSTRI), Tehran, Iran
3 University Institute for the Restoration of the Patrimony, Universitat Politècnica de València, Valencia, Spain
چکیده [English]

Identifying the internal components of old specimens such as antique guns is very important to restoration experts in terms of the internal design and their connections. It is also important to check the safety of the weapon in terms of whether it is full or empty or how the cartridges are positioned. In this case study, radiography testing was used to investigate the condition of two antique guns, revolver and colt. Image processing techniques based on the curvelets was used to for better evaluation of the radiographs. The results show that radiography provides good information in revealing the internal structure and the parts arrangements in the two weapons. Their processed images also provide more detailed and accrued information. Experts have confirmed the radiographic information in the two guns and their internal structure and defects and and also confirmed the efficiency of the “curvelet” wavelet method for the definition increasing of the images up to 25%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radiography
  • cultural heritage
  • revolver
  • pistol
  • image processing
  • Curvelet
[1] G. Bardelli, R. Graells (Eds.): Ancient Weapons. New Research Perspectives on Weapons and Warfare Proceedings of the International Conference – Mainz, September 20th - 21st 2019, RGZMTagungen 44, Mainz 2021.
[2] T Shumeiko, K. Kurkova, R. Yarova, P. Nemesh, O., Zubko, Legislative prerequisites for the classification of arm. Amazonia Investiga, No. 10, Vol. 43, 168-174, 2021, https://doi.org/10.34069/AI/2021.43.07.17
[3] A. Kofanov, O. Kofanova, Forensic investigation of firearms, cartridges and gunshot residue (forensic ballistics). Criminalist’s Scientific Library, 2019. Kyiv.http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/1
0710/1.
[4] T. Shumeiko, V. Kovalenko, M. Hurkovskyy, M. Legenkyi, P. Komirchyi, The main directions of State policy in the area of arms trafficking in Ukraine. Amazonia Investiga, No. 10, Vol. 38, 197-203, 2021, https://doi.org/10.34069/AI/2021.38.02.19.
[5] J. A. Madrid Garcia, E. Yahaghi, A. Movafeghi Improvement of the digital radiographic images of old paintings on wooden support through the anisotropic diffusion method, Journal of Cultural Heritage, Vol. 49 115–122, 2021.
[6] P. Poulopoulos, M. Pamplona, L. Richter, E. Cwiertnia, Technological study of the decoration on an Erard Harp from 1818, Stud. Conserv. No. 65, Vol. 2,  pp. 86–102, 2020. http://dx.doi.org/10.1080 /00393630.2019. 1622317.
[7] J. Van Asperen de Boer, R. Van Schoute, C. Garrido, J.M. Cabrera, Algunas cuestiones técnicas del «Descendimiento de la Cruz» de Roger van der Weyden, Bol. Museo Prado, No. 4, Vol. 10, pp. 39–50,1983.
[8] I. V.; Hogg, J. S. Weeks Military Small Arms of the 20th Century. Iola, Wisconsin: Krause Publication. pp. 85–86, 2000, ISBN 978-0-87341-824-9.
[9] J. Kuhnhasen, The U.S. M1911 M1911A1 Pistols and Commercial M1911 Type Pistols: A Shop Manual. VSP Publishers. p. 9. ,1997.
[10] M. Ayoob, The Gun Digest Book of Combat Handgunnery (Iola, Wisconsin ed.). Gun Digest Books. p. 233. 2007, ISBN 978-1-4402-1825-5.
[11] M. Morgan, Handbook of Modern Percussion Revolvers. Iola, Wisconsin: Krause Publications. p. 752014. ISBN 978-1-4402-3898-7.
[12] A. Majumdar, Bangla basic character recognition using digital curvelet transform, Journal of Pattern Recognition Research, vol. 2, pp. 17-26, 2007.
[13] B. L. Zhang, H. Zhang, S. S. Ge, Face ecognition by applying wavelet subband representation and kernel associative memory, IEEE Transactions on Neural Networks, vol. 15 (1), pp. 166–177, 2004.