اولویت‌بندی تجهیزات بحرانی در ایستگاه تقویت فشار گاز با هدف برنامه‌ریزی تعمیرات و نگهداری مبتنی بر ریسک‌های HSE

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

گاز طبیعی یکی از منابع تجدید ناپذیر ارزشمند در کشور است که پس از شیرین سازی و جداسازی از طریق خطوط لوله برای مصارف صنایع و خانگی انتقال پیدا می‌کند. از آنجایی که فشار گاز انتقال یافته، در اثر عوامل مختلف از جمله اصطکاک و شیب و غیره کاهش می‌یابد، در طول مسیر خط لوله از ایستگاه‌های تقویت فشار گاز استفاده می‌شود. بهره برداران ایستگاه‌های تقویت فشار گاز، به منظور ارائه برنامه تعمیرات و نگهداری از تجهیزات و جلوگیری از صرف هزینه‌های هنگفت بازرسی، نیاز مبرم به اولویت‌بندی تجهیزات دارند. در این مطالعه مدلی بهینه جهت بررسی و اولویت‌بندی تجهیزات بحرانی ارائه شده است که علاوه بر کمی بودن، جزئیات بیشتری را نیز بر اساس معیارهای ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) شامل می‌شود. با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره، تاپسیس (TOPSIS)، که به صورت کلی به ترتیب نزدیکی به راه حل ایده آل اهداف مورد بررسی (تجهیزات) را اولویت‌بندی می‌کند، نشان داده شد که توربین، کمپرسور و همچنین اسکرابرها مهم‌ترین (بحرانی‌ترین) تجهیزات مورد استفاده در ایستگاه تقویت فشار گاز می باشد. در ادامه نتایج بدست آمده با مدل ارایه شده توسط شرکت انتقال گاز مقایسه شد که بر اساس آن مدل پیشنهادی به دلیل کمی بودن، استفاده از روش‌های نوین تصیمیم‌گیری و همچنین جزئیات کامل‌تر و اولویت‌بندی معیار های مورد مطالعه، مدل قابل اطمینان‌تری نسبت به مدل شرکت انتقال گاز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prioritization of Critical Equipment in the Gas Compression Station Considering HSE Risk-Based Maintenance Planning

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Ebtekar
  • Hanieh Nikoomaram
  • Seyed Mohammadreza Miri Lavasani
Department of Environmental Management, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Natural gas is one of the valuable non-renewable resources in the country, which after sweetening and separation is transferred through pipelines for industrial and domestic use. Since the pressure of the transferred gas decreases due to various factors including friction, slope, etc., along the pipeline, Gas Compression stations are utilized. Operators of gas compression stations urgently need to prioritize the equipment to provide a repair and maintenance plan for the equipment and avoid spending huge inspection costs. In this study, an optimal model for examining and prioritizing critical equipment has been presented. In addition to being quantitative, it also includes more details based on the criteria of safety, health, and environment (HSE). Using the multi-criteria decision-making method, TOPSIS, which generally prioritizes the investigated objectives (equipment) in order of proximity to the ideal solution, it was shown that the turbine, compressor, and scrubbers are the most important (critical) equipment used in stations. Also, the obtained results were compared with the model provided by the gas transmission company, based on which the proposed model, due to its quantitative nature, its use of new decision-making methods, comprehensive details, and prioritization of the studied criteria is a more reliable model than the model of the gas transmission company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gas Compression Station
  • Maintenance
  • TOPSIS
  • Critical Equipment
  • HSE