بازرسی غیرمخرب عیب تجمع ذرات در نانوکامپوزیت‌های زمینه پلیمری با استفاده از روش تداخل سنجی لیزری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

تولید انبوه نانوکامپوزیت­ها بدون وجود روش­های مناسب برای بازرسی غیرمخرب سلامت این محصولات ممکن نمی ­باشد. بدیهی است که تجمع و کلوخه ­ای­ شدن ذرات نانو در زمینه پلیمری در کیفیت قطعه نانوکامپوزیتی تأثیر بسزا دارد. در این مقاله، تجمع نانولوله ­های کربنی در قطعات نانوکامپوزیتی به کمک روش تداخل­سنجی لیزری بررسی شده است. این روش، یک تکنیک غیرتماسی و مبتنی بر بازتاب نور لیزر از سطح بوده که قادر است با تشخیص ناپیوستگی‌های ناشی از یک بارگذاری اندک، عیوب را در سطوح زیرین قطعات شناسایی کند. در این راستا، نمونه­ های دارای عیب تجمع نانولوله­ های کربنی در ماتریس اپوکسی ساخته شدند. همچنین از بارگذاری حرارتی توسط لامپ هالوژنی برای تحریک غیرتماسی این نمونه ­ها استفاده شد. نتایج بدست آمده از آزمایش­های تجربی حاکی از قابلیت و امکان ­پذیری تشخیص عیب تجمع ذرات نانو با استفاده از روش تداخل­سنجی لیزری است. همچنین، محدوده­ای قابل­تشخیص برای دو پارامتر اصلی فرآیند شامل اندازه بارگذاری و فاصله برش تعیین شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Nondestructive Inspection of Agglomeration Defects in Polymer-Based Nano-Composites Using Laser Interferometry Method

نویسندگان [English]

  • Mohamad Tizmaghz Nejad 1
  • Davood Akbari 2
  • Milad Mohammadian 1
1 Department of Mechanical Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Department of Mechanical Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Mass production of nanocomposites is not possible without proper methods for non-destructive health inspection of these products. It is obvious that the aggregation and agglomeration of nanoparticles in the polymer matrix have a great effect on the quality of the nanocomposite piece. In this article, the accumulation of carbon nanotubes in nanocomposite parts has been investigated with laser interferometry method. This non-contact method is based on the reflection of the laser beam from the sample surface. In this regard, samples with carbon nanotube accumulation defects were made in the epoxy matrix. Also, thermal loading by a halogen lamp has been used for non-contact excitation of these samples. The results prove the capability and feasibility of detecting the nano particle accumulations using the laser interferometric method. Moreover, an acceptable band for both adjustable parameters of the process including loading size and shear distance were found.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shearography
  • Laser Interferometry
  • Nanocomposites
  • Dispersion
  • Agglomeration
  • Defects Detection