ارزیابی قابلیت تشخیص عیوب دایروی در آزمون‌های تجربی گرمانگاری با استفاده از روش تحلیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پیش‎بینی قابلیت تشخیص عیوب توسط انواع روش‎های آزمون غیرمخرب در قطعات با هندسه و خواص حرارتی مختلف یکی از موضوعات چالش‎برانگیز است. در این مقاله به بررسی قابلیت آشکارسازی عیوب دایروی بوسیله آزمون غیرمخرب گرمانگاری با استفاده از روش تحلیلی پرداخته شده است. کنتراست حرارتی ایجاد شده روی سطح قطعات در قسمت فوقانی عیوب در قطعات از جنس AA7075 ، AISI 1015 و SS316 با استفاده از روش‎های گرمانگاری پالسی (PT)، گرمانگاری با تحریک پله‎ای (SHT) و گرمانگاری تحریک با پالس بلند (LPT) با یکدیگر مقایسه شدند. برای قطعه از جنس AISI 1015 کنتراست حرارتی عیوب در قطعات با ضخامت‎های 8، 6 و 4 میلی‎متر نیز با استفاده از سه روش تحریک مذکور با هم مقایسه شدند. نتایج نشان داد که روش گرمانگاری پالسی در قطعات با نفوذ حرارتی بالا بهترین عملکرد را دارد. برعکس روش LPT در قطعات با نفوذ گرمایی پایین کنتراست حرارتی بالاتری ایجاد می‎کند. همچنین با افزایش ضخامت قطعه، کنتراست حرارتی بیشتری در هر سه روش تحریک پدید می‎آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Circular Defect Detection Capability in Thermography Testing by the Use of Analytical Method

نویسندگان [English]

  • Keyhan Nategh 1
  • Mohammadreza Farahani 2
1 School of Mechanical Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 School of Mechanical Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Predicting defect detection capability by means of various non-destructive testing methods in test pieces with different geometries and thermal properties is a challenging issue. In this article, the capability of circular defect detection by thermography testing using analytical method has been investigated. Thermal contrasts produced over the surfaces of circular defects in AA 7075, AISI 1015 and SS316 samples by pulsed thermography (PT), step-heating thermography (SHT) and long pulse thermography (LT) were compared. The thermal contrast of defects in samples with thicknesses of 8, 6 and 4 mm made of AISI 1015 were also compared using the three stimulation methods mentioned. Results showed that PT is the best method in samples with high thermal diffusivity. On the contrary, LPT produces a higher thermal contrast in samples with low thermal diffusivity. Also, by increasing of the thickness, more thermal contrast occurs in all three stimulation methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermography
  • Non-destructive Testing
  • Thermal Contrast
  • Pulsed Thermography
  • Step-Heating Thermography
  • Long Pulse Thermography