بازرسی عیب ترک در مواد مرکب تقویت شده با الیاف کربن به روش حرارت‌نگاری مادون قرمز با استفاده از تحریک الکتریکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

در این مقاله، بازرسی حرارت‌نگاری قطعات کامپوزیتی تقویت شده با الیاف کربن با بافت 2جهته ساخته شده با دو روش خلاء و لایه‌گذاری دستی به کمک هدایت الکتریکی بررسی شده‌است. در این روش مواد کامپوزیتی تقویت شده با الیاف کربن تحت پارامترهای بهینه تحریک شامل ولتاژ 5 ولت، جریان 1.6 آمپر و مدت زمان اعمال جریان به مدت 1تا2 ثانیه قرار گرفته و به صورت یکنواخت گرم شده‌اند و با کمک دوربین حرارتی مادون قرمز، بازرسی انجام شد. از آن‌جا که اولین نشانه‌های بروز عیب در تحریک الکتریکی تغییرات دما می‌باشد این روش کمک زیادی به کیفیت تصویرهای حرارتی گرفته شده توسط دوربین مادون قرمز و دقت آزمون می‌کند. در نهایت با اعمال تحریک هدایتی الکتریکی به صورت مستقیم به نمونه‌ها، عیب ترک با ابعاد 2 و 1.5 سانتی‌متر در قطعات ساخته شده با روش لایه‌گذاری دستی و ترک با ابعاد 2، 1.5 و 1 سانتی‌متر در قطعات ساخته شده با روش خلاء توسط دوربین مادون قرمز شناسایی و ثبت گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of Electrical Stimulation for Inspection of Composite Materials in The Thermography Method

نویسندگان [English]

  • Arman Ansari
  • Davood Akbari
Faculty of Mechanical Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this Paper, thermography inspection of carbon fiber reinforced composite parts made by two methods of vacuum infusion and manual layering has been investigated. In this method, composite materials are subjected to a direct electrical stimulation including voltage of 5 volts, current of 1.6 amps for 1-2 seconds and are heated uniformly. By means of an infrared camera, non-destructive evaluation of these parts is conducted. Since the first signs of defects in the electrical stimulation are changes in temperature, this method greatly contributes to the quality of the thermal images taken by the infrared camera and the accuracy of the test. By applying the electrical conductive stimulation directly to the samples, cracks with dimensions of 2 and 1.5 cm in the hand layup parts and cracks with dimensions of 2, 1.5 and 1 cm in parts made by vacuum infusion method were detected. Direct stimulation by means of electrical conductive makes the method more flexible in many real parts that cannot be tested with conventional methods like direct heating or flashlights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infrared Thermography
  • Carbon Fibers Composites
  • Electrical Stimulation