شناسایی عیوب متداول در ریخته گری دقیق به روش پرتونگاری صنعتی با اشعه ایکس در صنایع نفت و گاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس کنترل کیفیت شرکت ریخته گری دقیق پارس

2 سرپرست کنترل کیفیت

3 معاونت سیستم ها و کیفیت

4 سرپرست واحد رادیوگرافی

چکیده

امروزه، شناخت قطعات ریخته گری دقیق علی الخصوص قطعات توربین های گازی و بررسی دلایل تخریب آنها، به دلیل نقش آن ها در تامین برق و انتقال نفت و گاز، از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است. بنابراین استفاده از آلیاژهایی با قابلیت تحمل تنش های حرارتی و مکانیکی و کارکرد در دماهای بالای C 800 در ساخت این قبیل قطعات امری ضروری است. در این پژوهش بر آن شدیم تا با معرفی عیوب متداول در ریخته گری دقیق و شناسایی آنها با روش پرتونگاری صنعتی با اشعه ایکس ، رفتار قطعات را در شرایط مختلف ریخته گری تحت کنترل داشته و پس از آن، با شناسایی این قبیل عیوب و اقدام در جهت ممانعت از ایجاد و یا رفع آنها سبب کاهش ریسک تولید، صرفه جویی در زمان، کاهش هزینه های اولیه و جاری در صنایع کاربردی و افزایش قابلیت اعتماد به قطعات تولید شده و بازدهی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation in common defects in investment casting by industrial X-ray radiography in the oil and gas industry

نویسندگان [English]

  • Setareh Aghaeian 1
  • Ali Kalateh Mollaei 2
  • Mohammad Reza Babaei 3
  • Hamid Nosrati 4
1 Quality Control Specialist
2 Head of Quality Control
3 Quality Control Manager
4 Head of RT Department
چکیده [English]

Nowadays, it is essential to know the precision casting parts, especially the parts of gas turbines, and investigate their destruction due to their role in electricity supply and oil and gas transmission. Therefore, the use of alloys capable of withstanding thermal and mechanical stresses and operating at temperatures above 800 ° C are required to manufacture such parts with acceptable accuracy and precision. In this study, we decided to control parts' behavior in different casting conditions (for example in critical working conditions) by introducing common defects in precision casting, and identifying them by industrial X-ray radiography, methods and recognizing such defects, and preventing them in the next products in order to ensure the high level of quality acheivement. Or eliminating them to reduce production risk, save time, decrease initial and current costs in the applied industry, and increases the reliability of manufactured parts and efficiency, which cause high functional efficiency of the gas turbine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial Radiography
  • Investment Casting
  • Non-Destructive Tests
  • Gas Turbine
  • Hastelloy X
[1] Asgar. K., “Casting Metals in densitry, Past-Present-Future”, PMID 3073783. S2CID 17215227. Advances in dental research. 1988.
[2] Dinghua Zhang, Yunyong Cheng, Ruisong Jiang, Neng Wan “Turbine blade investment casting die technology” ISBN 978-3-662-54186-9, Springer. 2018
[3] American Society for Metals; ASM International Handbook Committee; ASM International Alloy Phase Diagram Committee (1990), ASM Handbook: Casting, 15 (10th ed.), ASM International, ISBN 978-0-87170-021-6.
[4] Markee, J., “Atlas of Casting Defects”, An Investment Castig Institude Publication. 2017
[5] ملایی، ن، نامی، ب، پرویزی، س، 1398، "تاثیر متغیرهای دما و زمان پیرسازی نهایی برخواص مکانیکی و ریزساختار اینکونل792"، مجله مهندسی مکانیک، شماره پیاپی 88، صفحه 325-319
]6[ کلاگر، ع، 1388، "مکانیزم های شکست پره های توربین های گاز از جنس سوپرآلیاژ پایه نیکل"، اولین کنفرانس ملی صنعت نیروگاه های حرارتی، تهران، ایران.
[7] Wegst, C. “Key to Steel” Handbook. 2019 edition
[8] “ASM Handbook. Nondestructive Evaluation and Quality Control” ISBN 0871700077. ASM INTERNATIONAL. 1992.
[9] Alloy International, INC. https://alloysintl.com
[10] Henschel, S., Dudczig, S., 2016, “Effect of non-metallic inclusions and shrinkage cavities on the dynamic fracture toughness of a high-strength G42CrMo4 cast steel”.
[11] Pollock, T. M., Tin, S., 2006. "Nickel-based superalloys for advanced turbine engines: chemistry, microstructure and properties", Journal of propulsion and power, Vol. 22, 361-374.