بکارگیری تبدیلات فوریه برای عیب‌یابی تصاویر جوش با پرتونگاری صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز مهندسی مواد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، تهران، ایران.

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

3 محقق آزاد، فارغ التحصیل رشته کامپیوتر، قزوین، ایران.

چکیده

پایداری و استحکام جوش از مهمترین اهداف در صنعت جوشکاری است. برای بررسی این موضوع آزمون‌های غیرمخرب مانند پرتونگاری کاربرد زیادی دارد. در این آزمون ناپیوستگی‌ها و عیوب روی پرتونگاره ظاهر شده و توسط متخصصین بررسی می‌شوند. برای بالابردن کنتراست پرتونگاره‌ها، از روش‌های مختلف پردازش تصویر استفاده می‌شود تا با کم‌کردن مات شدگی، لبه‌ها را تیزتر کرده و وضوح عیوب و احتمال تشخیص آنها بالاتر رود. در این تحقیق از دو الگوریتم تبدیل فوریة گسسته و تبدیل فوریة سینوسی برای ارتقاء کنتراست پرتونگاره‌های جوش و مشخص کردن عیوب و اطلاعات آنها استفاده شده است. مقایسه نتایج دو روش نشان می‌دهد که روش تبدیل فوریه گسسته نسبت به روش تبدیل فوریه کسینوسی کارایی بهتری در مشخص کردن اطلاعات ناحیه جوش، خطوط  IQI و عیوب جوش داشته است و همچنین زمان محاسباتی آن نیز کمتر است. نتایج حاصل از ارزیابی نتایج توسط متخصصین درصد بهبود کنتراست تصاویر را بین 5 تا40 درصد برای نواحی مختلف جوش با روش تبدیل فوریه گسسته نشان می‌دهد. از نظر آنها تصاویر بازسازی شده با روش تبدیل فوریه کسینوسی به علت آرتیفکت ناشی از بازسازی کارایی لازم را ندارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fourier Transforms for Recognition of Weld Defects in Industrial Radiography

نویسندگان [English]

  • Amir Movafeghi 1
  • Effat Yahaghi 2
  • Askar Yar Mohammadi 2
  • Sayed Mohammad Hosein Ghafele-Bashi 3
1 Materials Research Center, Nuclear Science and Technology Research Institute, NSTRI, Tehran, Iran.
2 Department of Physics, Faculty of Basic Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
3 Freelance researcher in the computer sciences, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Weld strength is one of the most important goals in the welding industry. Non-destructive testing methods such as Radiography testing (RT) are widely used for weld strength inspection. In RT test, discontinuities and defects appear on the radiograph and are surveyed by interpreters. To increase the contrast of the radiographs, image processing methods are used to sharpen the edges and identify the defects by reducing the fogginess. In this research, two different Fourier algorithms, namely, discrete Fourier transform, and cosine Fourier transform have been used to improve the contrast of welding radiographs and to identify defects and their information. The comparison of the results of the two methods shows that the discrete Fourier transform method has a better efficiency than the cosine Fourier transform method in determining the information of the welding region, IQI lines and welding defects, and its execution time is also less. The evaluation of results by experts show that the contrast of the reconstructed images improves between 5 and 40% for different welding region with the discrete Fourier transform method. According to experts’ opinions, the reconstructed images with the cosine Fourier transform method do not have the necessary efficiency due to the artifact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial Radiography
  • Welding Defects
  • Discrete Fourier Transform
  • Cosine Fourier Transform