موضوعات = مباحث آکادمیک و صنعتی
افزایش تباین تصاویر پرتونگاری در آزمون غیر مخرب پره‌های توربین با پرتوهای ایکس و نوترون

دوره 3، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 39-48

10.30494/JNDT.2023.398668.1119

امیر موافقی؛ بهروز رکرک؛ عفت یاحقی؛ نفیسه عراقیان؛ زینب نقش نژاد


بکارگیری تبدیلات فوریه برای عیب‌یابی تصاویر جوش با پرتونگاری صنعتی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 13-22

10.30494/JNDT.2022.367717.1105

امیر موافقی؛ عفت یاحقی؛ عسکر یارمحمدی؛ سید محمد حسین قافله باشی


مدلسازی عددی تشخیص تنش پسماند موضعی در ورق‌های نازک به‌وسیله مود نامتقارن بنیادی امواج فراصوتی لمب

دوره 2، شماره 7، اسفند 1399، صفحه 70-78

10.30494/jndt.2021.277475.1069

بهزاد مداح القلندیس؛ حسین صحاف نائینی؛ محمدحسین سورگی؛ سید ابراهیم موسوی ترشیزی


کاربرد روش غیرمخرب نشت شار مغناطیسی در مشخصه‌یابی خواص مکانیکی فولاد API X65

دوره 2، شماره 7، اسفند 1399، صفحه 114-120

10.30494/jndt.2021.277217.1062

حسین نوروزی صحرائی؛ فرزاد اخلاقی مدیری؛ سعید کهربائی؛ ایمان احدی اخلاقی


مدل‌سازی اجزای محدود انتشار امواج لمب در یک ورق با ضخامت متغیر

دوره 2، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 2-11

10.30494/jndt.2020.240835.1041

امین یاقوتیان؛ نسیم محمدی؛ علی ولی پور